Werkwijze

Weten hoe ik werk?
Op deze pagina vertel ik graag meer.

in 5 stappen begeleid ik jou graag naar een oplossing!

contact

intakegesprek

Voorbereiding

Gedragsconsult

Plan van aanpak

Als je op zoek bent naar een oplossing voor het gedrag van je hond, dan vraag ik altijd eerst om je hulpvraag (in een samenvatting) kenbaar te maken aan mij. Dit kan via de contactpagina of je kan rechtstreeks via mijn agenda.

Wat gebeurt er na het invullen van het contactformulier?

 • Na ontvangst van je contactformulier neem ik z.s.m. telefonisch contact met je op.
 • Bereik ik voicemail, dan stuur ik je een e-mail of WhatsApp-bericht voor een terugbelverzoek. 
 

In dit gesprek nemen we je hulpvraag samen door, bespreken we de mogelijkheden en plannen we een afspraak voor het consult in. Het afspreken van dit consult is het aangaan van een overeenkomst.

Je ontvangt een afspraakbevestiging met:

 • De vragenlijst (gedragsformulier)
 • Videobeelden contexten
 • Afspraak voor d het gedragsconsult
 • Algemene voorwaarden (deze kun je vooraf vinden op mijn website)
 • Betaalverzoek

Na het maken van een afspraak voor het gedragsconsult, vraag ik jou om:

 • De vragenlijst in te vullen en terug te sturen via mail (invullen duurt ca. 90 min)*
 • Videobeelden te maken van je hond. Als ik dit verzoek doe, dan gebeurt dit wel volgens enkele voorwaarden. Zo staat de veiligheid en het welzijn altijd voorop, en zal ik jou nooit vragen om deze in het gedrang te brengen. Het uitlokken van de probleemsituaties heeft geen noodzaak om te werken naar een oplossing!
 • De betaling voor de intake over te maken via het betaalverzoek in de afspraakbevestigingsmail.


Ik vraag je om minstens 1 week voor het consult de vragenlijst (en filmpjes) naar mij terug te sturen. Dit kan als bijlage via WhatsApp,  mail of via wetransfer.com. Ik heb enige voorbereidingstijd nodig, probeer daarom a.u.b. rekening te houden met het verzoek van minstens 1 week.

Tijdens het huisbezoek of online consult stel ik nog een aantal vragen op basis van je gegevens, maak ik een uitgebreide gedragsanalyse. Hiermee stel ik een plan van aanpak (en prognose) aan je voor. Ik geef (mondeling) de eerste, meest urgente managementadvies zodat je direct na mijn bezoek al aan de slag kunt gaan. Deze adviezen zijn gericht ter voorkoming dat het probleem groter wordt.

Let op, het gedragsconsult alleen zal er niet voor zorgen dat het gedrag van je hond 'opeens' verandert, daar is jouw inzet voor nodig!

 • Het huisbezoek zal bij eenvoudige problematiek ongeveer 1,5 uur duren. Is er sprake van meer dan één probleemsituatie dan is er een uitloop van tot 2,5 soms uur mogelijk. 
 • Na het consult kun je naar wens verlengen met individuele lessen of nazorg.


Voor het verzamelen van en delen van informatie maak ik gebruik van een iPad of laptop. Het is fijn, omdat deze zo nu en dan ook gevoed moet worden, om tijdens de intake plaats te nemen aan een eettafel met toegang tot een stopcontact.

Plan van aanpak (adviesrapport)
 
Na de consult stuur ik het plan van aanpak naar je toe, puntsgewijs via e-mail.

Met dit plan kun je zelfstandig (of door verleningen naar een traject of online nazorg) aan de slag gaan.

In het aanpak houd ik rekening met je wensen, maar het welzijn van jouw hond staat hierin altijd centraal. Ik probeer op jouw wensen af te stemmen, maar diervriendelijkheid staat dus voorop. Door stil te staan bij de oorzaken van het probleemgedrag van je hond, leer je het gedrag beter te begrijpen. Hoe je dit kunt veranderen zal je allemaal in het plan van aanpak lezen.

In sommige gevallen; bijv. wanneer er sprake is van (ernstige) agressie, wordt ook een veiligheidsadvies (gedragsrapport) aan het rapport toegevoegd. Je wordt geadviseerd om je aan deze voorwaarden te houden.

Individuele lessen op maat:

Afhankelijk van jullie situatie kan er extra begeleiding (zoals training of online support) worden geadviseerd waarin jij, onder supervisie van mij, met de beschreven oefeningen uit het adviesrapport aan de slag kunt gaan. Als je nog niet voor een traject op maat hebt gekozen, dan kunnen we tijdens de intake bespreken welk vervolgtraject voor jullie het meest effectieve resultaat kan leveren.

De inhoud en het startmoment is een beetje afhankelijk van:

 • Wanneer je hond klaar voor training is. Dit is niet altijd meteen na de intake.
 • Welk aanbod jij wilt nemen, maar ook welk aanbod voor jouw hulpvraag het meest geschikt is.


Heeft je behoeften van training onder supervisie, dan kun je later (maar niet langer dan 4 weken) aan je traject toevoegen. Bekijk hier de mogelijkheden en voorwaarden voor een traject op maat!

Ik kies een betere, bewust en welzijn bevorderende aanpak!

Ik investeer graag in een hond die uit eigen beweging met ons samen wil werken. Een vertrouwen zo sterk, dat je eigenlijk alles van de hond kunt vragen. Dat doe ik door beloningsgericht te trainen. Naast gedragstherapeut voor honden ben ik ook hondentrainer waarbij ik mij heb gespecialiseerd in Life Skills hondentraining. Een methoden zelfs geschikt voor ”moeilijke” honden. Ik kan jou leren welke manieren er zijn om je hond op de meest welzijnsvriendelijke manier op te voeden en te trainen.

spreekt mijn werkwijze jou aan?

Wacht niet langer om (weer) grip te krijgen op je hond! De eerste stap die jij nu al kunt maken is een afspraak maken!

wat heb je voor een huisbezoek nodig?

Met dit lijstje zorg jij er mee voor dat onze tijd samen zo efficiënt mogelijk verloopt!

Contact