puppy-gedragsobservatie

Ben jij op zoek naar een onafhankelijke ‘kijk’ op het gedrag van de pups in jouw nestje? Lees dan meer op deze pagina!

heb jij een nestje vol snoezige puppy's?

Dan komt er aan dag aan wanneer je pups uitvliegen naar hun nieuw gezin. 

Als fokker heb je vaak al heel goed inzicht in de kenmerken tussen alle nestgenootjes samen. Wat niet altijd even eenvoudig is, is om binnen een roedel het individuele gedrag van de pups onder elkaar te onderscheiden. Zo kan een pup in nest door de aanwezigheid van broertjes, zusjes en mams heel ander gedrag alten zien dan wanneer die in zijn eentje een puppy-observatie ondergaat. Zelfs wanneer je als fokker je pups vaak één-op-één aandacht geeft. Dit is een van de redenen waarom veel fokkers bevestiging zoeken op hun inzichten van een onafhankelijk persoon. Want zodra pups hun nest verlaten, dan doen zij dat (meestal) in hun eentje, dus zonder het vertrouwde van alle nestgenoten samen. 

voorheen spraken we van een 'puppytest'

Tegenwoordig spreken we liever van puppy-gedragsobservatie óf inventarisatie!

Bij een test hoort namelijk een valide testresultaat te zijn, echter zal ik een pup niet 'over zijn grenzen heen' testen, zoals je dat bij een volwassen hond soms wél moet.

De puppy-gedragsobservatie helpt jou als fokker bepalen of een puppy wel bij het nieuwe gezin, dat jij daarvoor in gedachten had, ook daadwerkelijk als individu zich kan ontplooien tot een fijne huishond. Er is natuurlijk geen goed of fout gedrag. Het is geen strijd noch een examen, maar vooral een gedragsobservatie van elke pup individueel om zo je pupkoper van een weloverwogen plaatsingskeuze te kunnen voorzien!

De observatie-onderdelen zijn gericht op mensgerichtheid, het karakter, de mate van het herstelvermogen na een schrikreactie en zelfredzaamheid in een lastige situatie, de bereidheid tot (samen)werken, bereidheid om te volgen, bijtdrempel, jachtinstinct, en nog zoveel meer. Alle informatie bij elkaar geeft een goed beeld van wie je pup op dát moment is, en wat de (genetische) aanleg uit die pup te bieden heeft. Vaak zal dit beeld, het beeld dat jij al van de pup hebt, het grootste deel wel bevestigen. Maar soms kun je tijdens het testen ineens toch wat onverwachte kanten van de pup zien. 

Opvoeding en socialisatie spelen een belangrijke rol bij het gedrag wat de pup als volwassen hond uiteindelijk kan laten zien. De gedragsobservatie laat zien hoe de karaktereigenschappen van de pup (genetisch) in aanleg zijn. Immers richt de focus zich op aangeboren gedrag en niet op aangeleerd gedrag. 

In overleg met de fokker (en afhankelijk van het nest/het ras) wordt een keuze gemaakt voor de onderdelen waarop de puppy’s geobserveerd worden.
Met iedere pup apart kijk ik naar hoe de pup zich in het algemeen gedraagt en hoe hij/zij op verschillende situaties, prikkels en (fysieke) handelingen reageert. Net als bij mensen, worden bij pups het gedrag aangestuurd door emotionele systemen. Toch kunnen de reacties verschillen door de grenzen van het ras/type en karakter.
Iedere observatie duurt zo’n 15 minuten en gebeurt op een plek of ruimte waar de pup nog nooit eerder is geweest. Dit kan zijn in een (met hekjes) afgesloten deel van de tuin of een kamer in het huis. Alle puppy’s volgen elkaar na elkaar op. Aan het begin (of soms het eind) observeer ik daarna hoe ze zich weer gedrag in het nest. Als de observaties langer duren, dan raken de puppy’s overprikkeld of worden zij moe. En een slapende pup, tjah ook leuk om naar te kijken hoor! Want goed herstel is ook belangrijk. Ik probeer hier dan ook rekening mee te houden. Toch kan ik weinig testen op zo'n moment. 😉

Tijdens observeer ik goed en vervolgens interpreteer ik wat ik heb gezien. Ik noteer mijn bevindingen op een formulier.
Nadat alle pups zijn geobserveerd neem ik samen met jou de bijzonderheden door over welke pup bij welk type gezin/huishouden het best tot zijn recht zou komen, en zal ik hier algemeen advies bij geven m.b.t. opvoeding en socialisatie (ook wat jij eventueel nog als fokker kunt doen). Dit krijgt je als fokker uitgewerkt op papier toegestuurd. Tegen betaling kan ik indien gewenst ook meer individueel gericht adviezen geven m.b.t. opvoeding en socialisatie, dit kan ook wanneer het pupje naar het nieuwe gezin is.

wil jij ook die goede start voor je nestje?

Voor de puppy-gedragsobservatie betaal je een basistarief van €70,00 en daarbij €19 per pupDe reiskostenvergoeding komt op 0,39 euro per kilometer vanaf postcode 3328 LK

Na de observatie deel ik met jou mijn eerste bevindingen, en binnen 2-3 werkdagen ontvang je van iedere pup een kort, leuk verslag met daarin de bevindingen en aanbevelingen. Een leuk aandenken voor de pupkoper.

Een extra nestbeoordeling (2 uur nestobservatie) kost 100 euro (inclusief verslag). 

Voor een uitgebreid individueel puppy-advies (bijv. bij bepaald gedrag) vraag ik om een vergoeding van 75 euro. Je ontvangt dan een volledig plan van aanpak op maat voor het geteste onderdeel wat meer behoeften heeft voor een individueel advies, een plan waar ook de eigenaar de eerste weken nog mee vooruit kan!

Bij nesten groter dan 5 pups is de kans groot dat ik een helper meeneem!

 

aanmelden?

Wees er op tijd bij. Geef hieronder je nest op!
Wil je liever nog wat vragen, dat kan ook via dit formulier.

Inschrijfformulier

Een puppy-gedragsobservatie is weliswaar een indicatie over het karakter en de mogelijkheden van een pup op dat moment. Maar biedt géén garantie voor het latere gedrag. De opvoeding, socialisatie en woonomgeving na deze test is voor het grootste deel bepalend voor het latere gedrag. Aan de testuitslagen kunnen dus geen rechten worden ontleend.

Contact