privacyverklaring Kynolexis

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met persoonsgegevens om. Om u daarover beter te kunnen informeren hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. 

Heeft u vragen over de verwerking van persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 11 januari 2023

gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die KynoLexis aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

soorten gegevens die wij verzamelen

 • Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam;
 • Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer;
 • Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons: social media-accounts, login ID, IP-adres, feedback en meningen.
 • Signaleringsgegevens van uw hond
 • Gegevens van uw activiteiten op onze website (gegevens over uw surfgedrag, internetbrowser en apparaat type)
 • Bankrekeningnummer

gronden voor de verwerking

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Aanmelden en verifiëren/ authentiseren van gebruikers van de Diensten;
 • Communicatie tussen KynoLexis en websitebezoekers;
 • Opmaken en versturen van facturen
 • Spampreventie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail;
 • Analyse van statistieken en optimalisatie van de Diensten.
 • Voor wettelijke verplichtingen zoals belastingaangifte

uitvoering van opdrachten

Als u bij KynoLexis een dienst of product aanschaft, dan verwerken wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor die opdracht. Deze krijgen wij door het invullen van het contact-, aanmeld-, intake-, of gedragsformulier. We verwerken persoonsgegevens om u informatie toe te sturen, afspraken te maken en voor de uitvoering van de opdracht.

Ook verwerken wij informatie die noodzakelijk is om goed beeld te krijgen over de situatie van u en uw hond. Wij verzamelen gegevens over de; signalering van de hond, welke activiteiten jullie verrichten, over jouw gezin, de situatie, de problemen en de aandachtspunten. Zo kunnen wij jullie het beste van dienst zijn. Op basis van bovengenoemde formulieren verwerken wij de informatie in een adviesrapport of trainingsplan. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet me u aangaan.

bewaren van persoonsgegevens

U heeft het recht op inzage van de informatie die wij verwerken. Als u dat wilt, kunt u direct contact met ons opnemen. We zorgen ervoor dat we u een kopie bezorgen van de gegevens die we over u verwerken. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren om aan uw verzoek te voldoen. Als u gelooft dat de verstrekte informatie die we over u verwerken niet juist is, dan kunt u contact met ons opnemen om uw informatie te updaten. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u wilt dat wij uw informatie verwijderen, dan kunt u ons op ieder moment informeren. U kunt op elk moment contact met ons opnemen met betrekking tot deze verzoeken. We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

uw rechten

U heeft recht op inzage, wijziging of bezwaar van de persoonsgegevens die wij verwerken. We informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op via e-mail: info@kynolexis.nl

We zullen altijd tijdig reageren, in overeenstemming met de AVG. Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord dat u ontvangt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de betreffende toezichthouder.

delen met anderen

Wij zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.

Wij delen persoonsgegevens alleen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u of uw organisatie met ons afgesloten heeft, of als dit een wettelijke verplichting is.

Met onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. De AVG-wetgeving verplicht de door ons ingeschakelde verwerkers om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

Ontvangers van persoonsgegevens:

 • Hosting van onze website
 • Boekhouder
 • E-mailprogramma
 • Nieuwsbriefdienst
 • Betaaldiensten
 • (Uw eigen) dierenarts

doorgifte van persoonsgegevens

Wij proberen doorgifte van persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de EER te doen. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese commissie aangewezen adequaat land, maar soms ontkomen wij er niet aan ook diensten bij de EER in te zetten. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat jouw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Als ze niet in een adequaat land gevestigd zijn, zijn er passende waarborgen getrokken of bindend bedrijfsvoorschriften vastgesteld. Meestal maken wij gebruik van de standaard EU model clauses. Hiervan kun je een kopie opvragen door ons een e-mail te sturen. Voor overdracht naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat er dergelijk Amerikaanse partij aan het privacy shield voldoet.

analytics

Gegevens die u verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Waar mogelijk, zullen we deze gegevens pseudonimiseren.

cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u dit via uw browserinstellingen doen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

beveiliging

We zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens tegen verlies of diefstal of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen.

 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende organisaties

links en website van derden

Onze diensten omvatten activiteiten gerelateerd aan het leveren van hondentraining en gedragsadvies. Onze klanten bepalen wat soort gegevens zij aan ons toeleveren. We verwerken dergelijke gegevens alleen namens onze klanten. Als u vragen heeft over informatie die u via andere websites verzamelt, dan kunt u contact opnemen met de organisatie die de website heeft opgezet. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere diensten, websites of plug-ins, noch van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaring van deze partijen te lezen.

wijzigingen

Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwste privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct voor u van toepassing zijn, dan zullen wij de wijzigingen ook direct met u via onze nieuwsbrief communiceren.

Contact