opnames

het gedrag van je hond filmen

In sommige gevallen vind ik het nodig om meer inzicht te krijgen over het gedrag waarvoor je contact opneemt. Ik verzoeken je dan om videobeelden te maken van jouw hond in de probleemsituatie waarvoor jij contact opneemt.

Aanvullend verzoek ik om videobeelden te maken van je hond tijdens het alleen zijn. Dit kan niet de reden zijn voor contact, maar hier kan wel waardevolle informatie achter schuilen om mee te nemen in de anamnese.

hoe kan ik videobeelden maken?

 • Opnemen kan gewoon met een camera, smartphone of laptop.
 • De filmpjes ontvangen wij graag minstens 1 week voor het eerste huisbezoek.
 • Een filmpje hoeft niet lange in duur te zijn. 1 tot 3 filmpjes van 1 minuut is meer dan voldoende. Wél is het belangrijk dat de taal (gedrag, houding en gezichtsuitdrukking) van je hond goed te zien is.
 • Stuur de filmpjes (en het gedragsformulier) via www.wetransfer.com 

tips om veilig te filmen

Ik verzoek nooit om filmpjes te maken van situaties waarin de veiligheid of welzijn van jou, jouw hond of anderen in het gedrang zijn. vertoont je hond agressie, neem dan bij twijfel eerst consult met ons op!

Definitie agressie: Uitvallen, fixeren, najagen, grommen, happen en in sommige situaties ook blaffen naar prikkels.

Een incident is voor niemand leuk. Ieder niet incident kan zelfs bijdragen aan toename van het probleemgedrag. JIJ als eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van je hond. Ik bied daarom deze enkele tips om de veiligheid voor iedereen te kunnen waarborgen:
 • Wandel enkele keren samen en vraag een partner, vriend(in), zoon of dochter om de telefoon (of camera) alvast in de hand te houden.
 • Ga de probleemsituatie NIET expres opzoeken om het gedrag uit te lokken. Film écht alleen in (een) situatie(s) die je niet meer kunt voorkomen of ontwijken.
 • Je hond BLIJFT op voldoende afstand van de uitlokkende trigger(s). ZEKER wanneer er sprake is van uitvallen, (poging) tot bijten, of (in paniek een poging) tot vluchten. Dit houdt in; de hond kan niet tot fysiek contact met de trigger komen.
 • Film NIET als de omstandigheden onveilig zijn (bijv. langs een drukke rijbaan, fietspad)
 • De filmer BLIJFT op een veilige afstand. Dit houdt in; de hond kan niet in de buurt van de filmer komen.
 • Film vanuit verschillende hoeken om de lichaamstaal van de hond goed waar te nemen, maar niet rechtstreeks voor de neus van de hond.
 • Bij enige twijfel of filmen in jullie situatie veilig is, adviseren we je om dit NIET TE DOEN en EERST contact met mij op te nemen.

Contact