GEDRAGSBEGELEIDING

Advies en begeleiding bij probleemgedrag

Welkom op de gedragsbegeleidingspagina!

Op deze pagina vindt u alle info over gedragsbegeleiding bij probleemgedrag. De begeleiding van KynoLexis is: 

 • Met aandacht voor 't welzijn van mens en dier!
 • Begripvol en zonder veroordeling
 • Praktisch en wetenschappelijk verantwoord en onderbouwd

Voor wie is gedragsbegeleiding geschikt?

Gedragsbegeleiding is voor iedereen die aan de slag wilt gaan met ’t probleemgedrag van de hond. Meestal gaat ’t om ‘diepgaander’ ongewenst gedrag dan enkel een ‘gebrek’ aan gehoorzaamheid.

Een aantal voorbeelden zijn: 

 • Agressie naar andere honden of personen
 • Niet alleen kunnen zijn
 • Blaffen als de bel gaat of blaffen naar bezoek
 • Angst voor specifieke prikkels (bijv. kinderen, verkeer, vreemde mensen/honden,...)
 • Sloopgedrag
 • Angstgedrag in specifieke situaties (bijv. vuurwerk, buiten wandel, bezoek,...)
 • Ongepast spelgedrag
 • Obsessief gedrag (schaduw-, staartjagen, likken, rijden,...)

Welke methode hanteren we?

Iedere hond is anders, dus we hanteren geen ‘vaststaande’ methode. Wel werk ik uitsluitend met principes die voortkomen uit de wetenschap en maak ik gebruik van diervriendelijke methodes. Dat betekent, methodes die vrij zijn van angst, pijn en intimidatie. 

Wist u dat honden meestal niet ‘bewust’ ongehoorzaam zijn? Sterker nog, dat het een mythe is! Honden ‘misdragen’ zich zomaar niet, maar hebben het in de probleemsituaties MOEILIJK op EMOTIONEEL gebied! 

De methode is dan ook ‘omgericht’. Bij KynoLexis WERKEN we naar oplossingen om uw hond zich beter te laten VOELEN, wat zich resulteert in verandering of zelfs als oplossing voor uw hond (en uiteindelijk ook u).

Bij KynoLexis banaderen we uiteraard niet alleen de hond met begrip en empathie, maar ook de mens. De adviezen en wensen moeten aansluiten bij jullie, maar moeten tegelijkertijd ook verantwoord zijn naar de omgeving toe. 

Enthousiaste cursisten over mij

Hoe gaat dit te werk?

Vrijblijvende anamnese van 't probleemgedrag.

Gedragsformulier: Met een door u vooraf ingevuld gedragsformulier krijg ik een eerste beeld van het probleemgedrag. Het beoordelen van ‘t gedragsformulier is vrijblijvend. De informatie biedt mij de gelegenheid om voor te bereiden op het huisbezoek. 

Telefonische kennismaking: Na iedere aanmelding bel ik om kennis te maken. In dit gesprek bespreken we kort het probleemgedrag waarvoor je een oplossing wenst en plannen we het huisbezoek in.

Gedragsadviesconsult

Tijdens een 1,5 – 2 uur durend huisbezoek nemen we het gedragsformulier door en observeer ik het gedrag van uw hond om een zo’n compleet mogelijke analyse te kunnen maken van de probleemsituaties. Op ’t einde van het huisbezoek krijgt u een aantal ‘eerste hulp’ adviezen en tips aan over management en ondersteuning bij probleemgedrag, zodat u meteen aan de slag kunt gaan.

Analyse, behandeplan en nabegeleiding

Analyse en behandelplan: Na het verzamelen van alle informatie maak ik een gedragsanalyse en behandelplan. Dit plan wordt per e-mail naar u toegestuurd. 

Vervolgtraject/ nabegeleiding: Het vervolgtraject wordt met u tijdens ’t huisbezoek besproken en aangepast aan de behoefte van u en uw hond. 

Aanbod

Gedragsadviesconsult

Als het gedrag van uw hond een probleem begint te worden!

Het gedragsconsult is (het meest) geschikt voor ieder probleemgedrag dat ‘kortgeleden’ is ontstaan (maar minder dan 5 maand).
Denk bijvoorbeeld aan beginnende verlatingsangst, plots uitvallen naar andere honden, mensen, angstgedrag in bepaalde situaties, najagen, slopen, enzovoort.

Met ’t op maat gemaakte behandelplan kunt u zelfstandig aan de slag met ’t uitvoeren van de adviezen en training. 

Het gedragsadviesconsult bestaat uit: 

Voorbereiding aan de hand van een vragenlijst
Huisbezoek (ca. 2 uur)
Behandelplan op maat
6 weken nazorg via e-mail (progress kaart)

*Betalen in twee maandelijkse termijnen is mogelijk. U betaalt hiervoor wel een administratie toelage van € 20,-
Omgerekend betaalt u dan 2 maandelijkse termijnen van € 105

Eén-op-één begeleiding

Onder begeleiding samen aan de slag met het gedrag van uw hond!

De één-op-één begeleiding is het meest geschikt voor ernstige, meervoudige, of al langer aanhoudend problemen zoals bijvoorbeeld uitvallen of agressie naar personen, honden, verkeer, angst om alleen te zijn, angst voor verschillende prikkels/situaties, obsessief gedrag zoals licht- of schaduwjagen, bovenmatige opwinding, onophoudelijk blaffen, enzovoort. 

Na ’t gedragsadviesconsult kunt u onder supervisie van privé-trainingssessies aan de slag met de adviezen uit ’t op maat gemaakte behandelplan.
Daarna blijft u onder supervisie van een 6 weken progressie-kaart (via e-mail). 

4 privélessen (45 minuten)
6 weken nazorg via e-mail (progress kaart)

* De prijs is exclusief gedragsadviesconsult
Betalen in drie maandelijkse termijnen is mogelijk. U betaalt hiervoor wel een administratie toelage van € 20,-
Omgerekend betaalt u dan 3 maandelijkse termijnen van € 128,33

Sommige mensen vinden het best een grote stap om gedragsbegeleiding in te schakelen, toch kan probleemgedrag het dagelijks leven negatief beïnvloeden voor mens en dier. 

Bij KynoLexis kunt u vrijblijvend informeren of gedragsbegeleiding voor u en uw hond geschikt is. Na het analyseren van een (korte) vragenlijst, bel ik u op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarbij u eerlijk en gericht advies krijgt over de mogelijke vervolgstappen. 

Kunnen we iedere hond helpen? Nee. Sommige casussen vergen (medische) specialisme en/ of een (gedrags)dierenarts. Om dit te bepalen hanteren we daarom DRIE evaluatie momenten:

1. Analyse van ’t gedragsformulier (voordat we elkaar ontmoeten)

2. Huisbezoek (gedragsadviesgesprek)

3. Zes weken supervisie via nazorg en/of training

Als we, bij een van deze drie punten betwijfelen of ’t (verder) inzetten van therapie zin heeft, dan wordt uw casis in overleg met u naar de juiste specialist doorverwezen. De analyseren van uw formulier is gratis. 

Wilt u weten of gedragsbegeleiding voor uw hond geschikt is?

Shopping Basket