Gedragsbegeleiding

Persoonlijk advies en begeleiding bij (ernstig) probleemgedrag

Heb jij wel eens...

dat je je schaamt over het gedrag van je hond?

dat dagelijkse activiteiten een ”overlast” zijn geworden?

dat het frustreert als ”niets” lijkt te werken?

dat het gedrag van je hond jullie woon- en leefomgeving (ernstig) beïnvloed?

dat je geen idee hebt wat je nog meer kan doen om je hond te helpen?

En wil je graag het gedrag van je hond (beter) leren begrijpen, de oorzaak achterhalen én daardoor werken naar een oplossing voor jou en je hond?
Lees dan verder op deze pagina wat je kunt doen om het probleemgedrag van je hond aan te pakken!

Werken naar een oplossing voor eigenaar én hond is het belangrijkste doel!

Het ondervinden van probleemgedrag is heel relatief. Wat de ene persoon als ”probleem” ervaart, hoeft voor de ander niet te zijn. Toch schuilt er achter probleemgedrag best vaak een (groot) welzijnsprobleem voor o.a. de hond…

Probleemgedrag kan namelijk niet alleen het woongenot of de leefomgeving van een eigenaar (ernstig) beïnvloeden, op de duur kan (aanhoudend) probleemgedrag óók het welzijn van een hond aantastten. Het is daarom belangrijk om probleemgedrag zeker serieus te nemen, ook als je als eigenaar niet direct overlast waarneemt, of de oorzaak van het gedrag kunt achterhalen. 

Mijn werkwijze is dan ook gericht op het werken naar een oplossing voor eigenaar én hond!

Met een (korte) intake vragenlijst (en meegezonden beeldmateriaal) krijg ik een eerste beeld van het probleemgedrag waarvoor jij een oplossing wenst. Dit beeld geeft mij de gelegenheid om voor te bereiden op het thuisbezoek.

In alle gevallen ben je verplicht om de (korte) vragenlijst ingevuld terug te sturen om het thuisbezoek door te laten gaan. Je wordt verzocht om de (korte) vragenlijst tenminste 2 dagen vooraf het thuisbezoek terug te sturen via mail. 

Tijdens het thuisbezoek nemen we de door jou ingevulde vragenlijst door en stel ik een aantal aanvullende vragen. Ik observeer het gedrag van jouw hond om een zo’n compleet mogelijk beeld te kunnen schetsen van jullie situatie. Op basis van het thuisbezoek reik ik een aantal makkelijk en snel uitvoerbare adviezen toe, zodat je wel meteen aan de slag kunt gaan. 

In het adviesgesprek geef ik advies over managementtraining, ondersteuning en (indien nodig) training. Dit is (meestal) voldoende bij probleemgedrag wat kortgeleden is ontstaan, of zich niet in ernstige mate (dagelijks) voordoet. Denk bijvoorbeeld aan blaffen wanneer de bel gaat, (soms) trekken aan de lijn, of opspringen tegen bezoek (zonder agressie!).

Na iedere aanmelding bel ik voor een eerste kennismaking.

In de eerste kennismaking bespreken we kort het probleemgedrag waarvoor je een oplossing wenst en plannen we het thuisbezoek in. De afspraakbevestiging verplicht tot betalen (lees de algemene voorwaarden voor meer informatie). De afspraakbevestiging, factuur, (korte) intake vragenlijst en (indien van toepassing) voorbereidingsinformatie worden per mail toegestuurd.

Wanneer er sprake, of vermoeden is van agressie wordt verzocht én geadviseerd om een aantal maatregelen te nemen vooraf mijn komst. Deze maatregelen zijn nodig om het thuisbezoek voor jou, jouw hond en mijzelf, veilig te laten verlopen. In alle gevallen ben je verplicht om de voorgestelde maatregelen in acht te nemen om het thuisbezoek door te laten gaan.

Na het thuisbezoek is het mogelijk om een vervolgafspraak in te plannen. Je kan hiervoor gebruik maken van een losse afspraak of strippenkaart. In het menu agenda vind je meer informatie over de lestijden.

Bij ernstig, ingewikkeld of langdurig probleemgedrag adviseer ik vaak een trainingsduur van 60 minuten en bij minder ernstig of ingewikkeld probleemgedrag, voldoet vaak een trainingsduur van 30 minuten. De duur wordt medebepaald door de veerkracht van (jou en) je hond.

Welk traject bij jullie past is afhankelijk van een aantal factoren die van invloed kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan; hoe ingewikkeld is het probleemgedrag, wat is de oorzaak van het probleemgedrag, doet het zich in verschillende situaties voor, of hoe ernstig beïnvloed het probleemgedrag jullie dagelijkse leven. Zo zijn er nog een tal van factoren die bepalend (kunnen) zijn voor de duur van jullie traject.

Vragen aan de hand van het Plan van aanpak mag ten alle tijden mailen, of (op afspraak) bellen. 

Het thuisbezoek bij gedragsbegeleiding duurt ca. 90 minuten. Tijdens het thuisbezoek kun je het begeleidingstraject nog aan laten passen op basis van de informatie die tijdens het bezoek naar voren komt.

Het adviesgesprek bestaat uit:

1,5 uur thuisbezoek+ kort vooronderzoek + observatie probleemgedrag + managementtraining

Strippenkaart aanvullend op plan van aanpak: 

3x 60 minuten training aansluiten op het Plan van Aanpak

Meer informatie over de kosten vind je terug in het menu onder tarieven.

Wil jij graag samen met je hond aan de slag?

Meld je aan via aanmelden!

Om in te zien wat er minder goed gaat, heb je soms hulp nodig…
Na een vervelende operatie veranderde Ruby in haar gedrag. Ze rende ze o.a. regelrecht naar water en negeerde mij… 
Bij Inna heb ik geleerd om Ruby te leren met haar prikkels om te gaan. Er werd altijd positief benaderd op basis van impulscontrole en niet gewerkt met fysieke correcties die pijn, schrik of intimidatie veroorzaken…

Esther & Ruby

Gedragsbegeleidingstraject

Hondenschool
KynoLexis

Shopping Basket