Gedragsbegeleiding

Persoonlijk advies en begeleiding bij (ernstig) probleemgedrag

Werken naar een oplossing voor eigenaar én hond is het belangrijkste doel!

Op deze pagina kun je alle informatie vinden over gedragsbegeleiding, voor wie gedragsbegeleiding geschikt is, en de daar aangebonden mogelijkheden.

Het ondervinden van probleemgedrag is vaak heel relatief. Wat het ene individu als probleem ervaart, hoeft voor de ander niet te zijn. 

Sommige mensen vinden het best een grote stap om gedragsbegeleiding in te schakelen. Vaak ervaren ze het gedrag van hun hond niet (al) zowaar als een probleem voor zichzelf, hun omgeving, of omdat ze vinden dat ze daarmee toegeven dat ze het zelf niet kunnen oplossen. 

Het als eigenaar niet ervaren van een probleem betekent niet dat er géén probleem is voor je hond…

Probleemgedrag kan namelijk niet alleen de woongenot en leefomgeving van een eigenaar (ernstig) beïnvloeden, op den duur kan (aanhoudend) probleemgedrag het welzijn van een hond aantastten. Het is daarom belangrijk om probleemgedrag zeker serieus te nemen, ook als je als eigenaar niet direct overlast waarneemt, of de oorzaak van het gedrag kunt achterhalen. 

Mijn werkwijze is dan ook omgericht; Je schakelt gedragsbegeleiding juist in om samen met een professional te kijken naar de situatie én te werken naar een oplossing voor jou én jouw hond. 

Voor velen is het vaak een opluchting om te horen dat...

Het meeste probleemgedrag heel goed op te lossen of op zijn minst bij te sturen is…

Het probleemgedrag nooit ”alleen maar door de eigenaar wordt veroorzaakt”…

Ik altijd werk zonder te oordelen over het ontstaan van het probleemgedrag…

Voor wie?

Gedragsbegeleiding is voor iedereen die iets wil veranderenis niet bedoelt als een snelle oplossing maar als oplossing voor de lange termijn. Je zult dus zelf ook met het gedrag aan de gang moeten, uiteraard met advies, hulp en onder begeleiding.
Meestal bestaat de oplossing een gedeelte uit management van de omgeving, ondersteuning voor het dier en een gedeelte uit training. In de begeleiding hou ik rekening met zowel het welzijn van de hond als ook het welzijn van jou als eigenaar. Oplossingen moeten aansluiten bij jullie, maar ze moeten ook verantwoord zijn richting de omgeving en derden.
Ik werk op een beloningsgerichte, mens- en diervriendelijke manier. Niet enkel en alleen wegens persoonlijke overtuiging, maar ook omdat wetenschappelijk onderzoek (en mijn ervaring!) aantoont dat dit de beste, meest veilige en efficiënte manier is om aan een duurzame oplossing van probleemgedrag te realiseren.

Voorbeelden van probleemgedrag

Niet alleen kunnen zijn
Angst voor specifieke situaties (bijvoorbeeld buiten wandelen, bezoek)
Blaffen als de bel gaat
Angst voor specifieke prikkels (bijvoorbeeld andere honden, kinderen, geluid, verkeer, dierenarts, mannen)
Agressie naar honden of mensen
Sloopgedrag
Verstoorde relatie dier – eigenaar
Ongepast spelgedrag
Obsessief gedrag (schaduwjagen, staartjagen, likken, …)

Enthousiaste cursisten over mij

Wat houdt gedragsbegeleiding in?

Een telefonische kennismaking

Na iedere aanmelding bel ik om kennis te maken. 

In de eerste kennismaking bespreken we kort het probleemgedrag waarvoor je een oplossing wenst en plannen we het thuisbezoek in. De afspraakbevestiging verplicht tot betalen (lees de algemene voorwaarden voor meer informatie). De afspraakbevestiging, factuur, (korte) intake vragenlijst en (indien van toepassing) voorbereidingsinformatie worden per mail toegestuurd.

Wanneer er sprake, of vermoeden is van agressie wordt verzocht én geadviseerd om een aantal maatregelen te nemen vooraf mijn komst. Deze maatregelen zijn nodig om het huisbezoek voor jou, jouw hond en mijzelf, veilig te laten verlopen. In alle gevallen ben je verplicht om de voorgestelde maatregelen in acht te nemen om het huisbezoek door te laten gaan.

Anamnese van het probleemgedrag

Voorbereiding aan de hand van een vragenlijst. 

Met een door jou vooraf ingevulde vragenlijst (en meegezonden beeldmateriaal) krijg ik een eerste beeld van het probleemgedrag waarvoor jij graag een oplossing wilt. Dit beeld geeft mij de gelegenheid om voor te bereiden op het huisbezoek. Je wordt verzocht om de vragenlijst tenminste 2 dagen vooraf het huisbezoek terug te sturen via email. 

1,5-2 uur consult aan huis

Huisbezoek, en observatie van het probleemgedrag. 

Tijdens het huisbezoek nemen we de ingevulde vragenlijst door en stel ik aan de hand van de antwoorden aanvullende vragen. Ik observeer het gedrag van je hond en de invloeden op jullie situatie om een zo’n compleet mogelijke analyse te kunnen maken van het probleemgedrag. Op het einde van het huisbezoek reik ik een aantal makkelijk en snel uitvoerbare tips en adviezen over management (organisatie van de omgeving), ondersteuning en training toe, zodat je meteen aan de slag kunt gaan.

Analyse, behandeplan en nabegeleiding

Opstellen van een analyse en behandelplan. 

Na het verzamelen van alle informatie maak ik een analyse van het probleemgedrag. Op basis van de gemaakte diagnose stel ik een trainings-, of behandelplan samen. Dit plan wordt per e-mail na je toegestuurd. Twee weken na het ontvangen van het behandelplan plannen we een telefonisch voortgangsgesprek of vervolgafspraak in om de vorderingen van het behandelplan door te nemen. 

Aanbod

Preventieconsult

Onder begeleiding erger voorkomen is beter dan genezen!

Het preventiecont is geschikt voor probleemgedrag dat kortgeleden (minder dan 1 maand) is ontstaan en niet in ernstige mate( dagelijks) voordoet. Denk bijvoorbeeld een pup met ongewenst bijtgedrag of een puber die opeens opspringt tegen bezoek (zonder agressie), of moeilijk aan te sturen zijn in huis.
We gaan samen aan de slag om het ongewenste gedrag aan te sturen zodat toekomstige problemen voorkomen kunnen worden. 

Gedragsconsult

Als het gedrag van je hond een probleem begint te worden!

Het gedragsconsult is geschikt voor probleemgedrag dat al wat langer geleden gelezen is ontstaan (maar minder dan 5 maand).
Denk bijvoorbeeld aan beginnende verlatingsangst, plots uitvallen naar andere honden, mensen, angstgedrag in bepaalde situaties, najagen, slopen, enzovoort.

Gedragstraject

Onder begeleiding samen aan de slag met het gedrag van je hond!

Dit traject is geschikt voor ernstige, meervoudige, of al langer aanhoudende problemen zoals bijvoorbeeld angst om alleen te zijn, angst voor verschillende prikkels/situaties en agressie, obsessief gedrag zoals licht- of schaduwjagen, bovenmatige opwinding, onophoudelijk blaffen, enzovoort. 

Het preventie consult bestaat uit:

Huisbezoek (1,5 uur)
Tips en adviezen
E-mail ondersteuning (duur in overleg)

Het gedragsconsult bestaat uit: 

Voorbereiding aan de hand van een vragenlijst
Consult aan huis (2 uur)
Stappenplan met tips en adviezen
Telefonisch en/ of email ondersteuning gedurende 6 weken

Het gedragstraject bestaat uit:

Voorbereiding aan de hand van een vragenlijst
Consult aan huis (2 uur)
Behandelplan op maat
4 privélessen (45 minuten)
Telefonisch en/of email ondersteuning gedurende 3 maanden

Twijfel je, welk consult voor jouw hond passend is? Meld je dan aan voor een telefonisch kennismakingsgesprek

Shopping Basket