Gedragsbegeleiding

Persoonlijk advies en begeleiding bij (ernstig) probleemgedrag

Op deze pagina kun je informatie vinden over gedragsbegeleiding voor je hond, voor wie gedragsbegeleiding geschikt is en de daaraangebonden mogelijkheden.

Werken naar een oplossing voor eigenaar én hond is het belangrijkste doel!

Het ondervinden van probleemgedrag is vaak heel relatief. Wat de ene individue als probleem ervaart, hoeft voor de ander niet te zijn. 

Sommige mensen vinden het best een grote stap om gedragsbegeleiding in te schakelen. Vaak ervaren ze het gedrag van hun hond niet (al) zowaar als een probleem voor zichzelf, hun omgeving, of omdat ze vinden dat ze daarmee toegeven dat ze het zelf niet kunnen oplossen. 

Het als eigenaar niet ervaren van een probleem betekent niet dat er géén probleem is voor je hond…

Probleemgedrag kan namelijk niet alleen de woongenot en leefomgeving van een eigenaar (ernstig) beïnvloeden, op den duur kan (aanhoudend) probleemgedrag het welzijn van een hond aantastten. Het is daarom belangrijk om probleemgedrag zeker serieus te nemen, ook als je als eigenaar niet direct overlast waarneemt, of de oorzaak van het gedrag kunt achterhalen. 

Mijn werkwijze is dan ook omgericht; Je schakelt gedragsbegeleiding juist in om samen met een professional te kijken naar de situatie én te werken naar een oplossing voor jou én jouw hond. 

Het is voor velen vaak een opluchting om te horen dat:

• Het meeste probleemgedrag heel goed op te lossen of op zijn minst bij te sturen is
• Het probleemgedrag nooit ”alleen maar door de eigenaar wordt veroorzaakt”
• Ik altijd werk zonder te oordelen tijdens het huisbezoek en de analyse over het ontstaan van het probleemgedrag

Gedragsbegeleiding is niet bedoelt als een snelle oplossing maar als oplossing voor de lange termijn. Je zult dus zelf ook met het gedrag aan de gang moeten, uiteraard met advies, hulp en begeleiding. Meestal bestaat de oplossing een gedeelte uit management van de omgeving, ondersteuning en een gedeelte uit training. 

In de begeleiding hou ik rekening met zowel het welzijn van de hond als ook het welzijn van jou als eigenaar. Oplossingen moeten aansluiten bij jullie, maar ze moeten ook verantwoord zijn richting de omgeving en derden. Ik werk op een beloningsgerichte, diervriendelijke manier. Niet enkel en alleen wegens persoonlijke overtuiging, maar ook omdat wetenschappelijk onderzoek (en mijn ervaring!) aantoont dat dit de beste, meest veilige en efficiënte manier is om aan een duurzame oplossing van probleemgedrag te realiseren. 

Gedragsbegeleiding bij KynoLexis is voor iedereen die graag iets wil veranderen aan het gedrag of het welzijn van zijn hond! 

Mogelijk heeft jouw hond een probleem in zijn omgeving…

Soms heeft de omgeving een probleem met jouw hond…

Voorbeelden van probleemgedrag kunnen zijn:

• Niet alleen kunnen zijn
• Angst voor specifieke situaties (bijvoorbeeld buiten wandelen, bezoek)
• Blaffen als de bel gaat
• Angst voor specifieke prikkels (bijvoorbeeld andere honden, kinderen, geluid, verkeer, dierenarts, mannen)
• Agressie naar honden of mensen
• Sloopgedrag
• Verstoorde relatie dier – eigenaar
• Ongepast spelgedrag
• Enzovoort

Met een door jou vooraf ingevulde vragenlijst (en meegezonden beelmateriaal) krijg ik een eerste beeld van het probleemgedrag waarvoor jij graag een oplossing wilt. Dit beeld geeft mij de gelegenheid om voor te bereiden op het huisbezoek. Je wordt verzocht om de vragenlijst tenminste 2 dagen vooraf het huiszoek terug te sturen via email. 

Tijdens het huisbezoek nemen we de ingevulde vragenlijst door en stel ik aan de hand van de antwoorden aanvullende vragen. Ik observeer het gedrag van je hond en de invloeden op jullie situatie om een zo’n compleet mogelijke analyse te kunnen maken van het probleemgedrag. Op het einde van het huisbezoek reik ik een aantal makkelijk en snel uitvoerbare tips en adviezen over management (organisatie van de omgeving), ondersteuning en training toe, zodat je meteen aan de slag kunt gaan.

Na iedere aanmelding bel ik voor een eerste kennismaking.

In de eerste kennismaking bespreken we kort het probleemgedrag waarvoor je een oplossing wenst en plannen we het thuisbezoek in. De afspraakbevestiging verplicht tot betalen (lees de algemene voorwaarden voor meer informatie). De afspraakbevestiging, factuur, (korte) intake vragenlijst en (indien van toepassing) voorbereidingsinformatie worden per mail toegestuurd.

Wanneer er sprake, of vermoeden is van agressie wordt verzocht én geadviseerd om een aantal maatregelen te nemen vooraf mijn komst. Deze maatregelen zijn nodig om het huisbezoek voor jou, jouw hond en mijzelf, veilig te laten verlopen. In alle gevallen ben je verplicht om de voorgestelde maatregelen in acht te nemen om het huisbezoek door te laten gaan.

Gedragsconsult:

Als het gedrag van je hond een probleem begint te worden! 

Het gedragsconsult is geschikt voor relatief simpele problemen en/ of problemen die pas net (minder dan 3 maand) ontstaan zijn. Je kan hierbij denken aan bijvoorbeeld beginnende verlatingsangst, beginnende angst voor specifieke prikkels/ situaties of sloopgedrag.

Het gedragsconsult bestaat uit: 

• Voorbereiding aan de hand van een vragenlijst
• Huisbezoek (1,5 tot 2 uur)
• Tips en adviezen tijdens het consult en een kort stappenplan (via email)
• Telefonisch en/of email ondersteuning gedurende 2 maanden

Gedragsbegeleidingstraject:

Onder begeleiding samen aan de slag met het gedrag van je hond! 

Dit traject is geschikt voor ernstige, meervoudige, of al langer aanhoudende problemen zoals bijvoorbeeld angst om alleen te zijn, angst voor verschillende prikkels/situaties en agressie. 

Het traject bestaat uit:

• Voorbereiding aan de hand van een vragenlijst
• Huisbezoek (1,5 tot 2 uur)
• Tips en adviezen tijdens het consult en een behandelplan op maat (via email)
• 2de huisbezoek (1 uur)
• Telefonisch en/of email ondersteuning gedurende 5 maanden

Een preventief consult is meestal al voldoende bij probleemgedrag wat kortgeleden (minder dan 1 maand) is ontstaan, of zich niet in ernstige mate (dagelijks) voordoet. Denk bijvoorbeeld aan ongewenst gedrag wat zich bij je pup/puber voor het eerst uit, opspringen bij bezoek (zonder agressie). 

Preventief consult:

Voorkomen is beter dan genezen!

Een preventief consult is  een goede optie als je een probleem ziet aankomen of probleemgedrag wat kortgeleden (minder dan 1 maand) is ontstaan en waar het zich niet in ernstige mate (dagelijks) voordoet. Denk bijvoorbeeld aan gedrag wat je pup/ puber plots laat zien zoals opspringen bij bezoek (zonder agressie), moeilijk zindelijk te maken zijn of moeilijk aan te sturen zijn in huis. We gaan samen aan de slag om het gedrag bij te sturen zodat problemen voorkomen worden. 

Een preventief consult bestaat uit: 

• Korte vragenlijst
• Huisbezoek (1,5 uur)
• Tips en adviezen tijdens het huisbezoek die je zelf noteert zodat je zelf daarmee verder kan

Het je vragen naar aanleiding van deze informatie of weet je niet precies welk pakket het beste bij jullie aansluit neem dan gerust contact op!

Tijdens het huisbezoek kun je het begeleidingstraject nog aan laten passen op basis van de informatie die tijdens het gesprek naar voren komt. In het huisbezoek observeer ik het gedrag van de hond en kijk ik samen met jou wat de beste optie is om het probleemgedrag te veranderen. 

In het gedragsconsult of -begeleidingstraject zit een stappenplan of behandelplan die je 1 week na het consult per email ontvangt. 

Bij een 2de huisbezoek evaluren we het resultaat tot dat moment en sturen we bij waar nodig. Ook is de mogelijkheid om dit bezoek te gebruiken voor eventuele training. 

Ook na een 2de huisbezoek is het mogelijk om een losse afspraak in te plannen voor extra training. De kosten hiervan bedragen 55 euro voor 1 uur.

De duur van het telefonisch en/ of email ondersteuning gaat in overleg. 

Meer informatie over de kosten vind je terug in het menu onder tarieven.

Wil jij graag samen met je hond aan de slag?

Meld je aan via aanmelden!

Om in te zien wat er minder goed gaat, heb je soms hulp nodig…
Na een vervelende operatie veranderde Ruby in haar gedrag. Ze rende ze o.a. regelrecht naar water en negeerde mij… 
Bij Inna heb ik geleerd om Ruby te leren met haar prikkels om te gaan. Er werd altijd positief benaderd op basis van impulscontrole en niet gewerkt met fysieke correcties die pijn, schrik of intimidatie veroorzaken…

Esther & Ruby

Gedragsbegeleidingstraject

Hondenschool
KynoLexis

Shopping Basket